โลกของด้วงกว่าง Dynastinae

ด้วงกว่าง ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Dynastinae

วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงปกติเป็นจะตกไข่เป็นตัวอ่อนเปลี่ยนแปลงมาเป็นหนอนและก็กลายเป็นดักแด้

พวกมันดำรงชีพอยู่ในดินอาหารของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติอย่างเช่นพวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวถูกใจมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะต่างจากแมลงชนิดอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันและก็พวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งมวล 8 บ้อง ปกติแล้วพวกมันจะรับประทานอาหารในดินนิ่งไม่ขยับเขยื้อนกลับไปกลับมาระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จนกว่าจะโตผุดจากดินเพียงพอมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้ก็แค่ 2 – 3 เดือนเท่านั้นเอง

พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงประเภทอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่มากมีอวัยวะบริเวณส่วนของหัวที่มันผลิออกออกมาจากหัวอย่างกับพวกมันมีเขาอยู่ด้านบนหัวจะมีแบบจำนวนแล้วก็ลักษณะที่ต่างกันออกไปตามชนิดของพวกมัน ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่ามากไม่น้อยเลยทีเดียวและมีเขาที่เล็กมากไม่น้อยเลยทีเดียวๆหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาสำหรับการต่อสู้หรือคุ้มภัยจำนวนมากมันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียขยายพันธุ์แต่การต่อสู้ของพวกมันก็ไม่ได้ดุเดือดเลือดพล่านราวกับสัตว์บางประเภทที่สู้กันจนตาย

โลกของด้วงคีม Lucanidae

ด้วงคีม ชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่มีความต่างจากแมลงปกติก็จะเช่นเดียวกันกับด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนและก็เติบโตในซากของไม้ที่ผุแม้ว่าพวกมันจะไม่ตกไข่ไว้ภายในดินเพราะระยะขณะที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะหาเลี้ยงปากท้องอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่สังกัดตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็เป็นเวลายาวนานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมโดยปกติจะไม่ก้าวร้าวกับมนุษย์สามารถพบได้ทั่วไปบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ราว 12 เซนติเมตรแต่บางชนิดก็มีขนาดแค่เพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้น

สามารถพบเจอได้ในป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือรวมถึงภาคทิศตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนมากจะพบได้ในช่วงฤดูฝนจะมีมากพวกมันเป็นจำพวกที่หาได้ยากล้นหลามแล้วเนื่องจากพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์มากยิ่งขึ้นทุกคราวชาวไทยโดยส่วนมากถูกใจเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนก็ได้

Author: Julia Kim